อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Logistics Views: การท่าเรือฯ หนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Logistics Views: การท่าเรือฯ หนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ:   เมื่อเร็วๆ นี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ โดยการรับผู้พิการบรรจุเ...

ยินดีต้อนรับนิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2556 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ยินดีต้อนรับนิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2556 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยากฝากในเรื่องของการจัดการ ตนเอง ในเรื่องของ. เปลี่ยนแปลงจาก ชั้นมัทยม เข้ามาเป็น นิสิต นักศึกษา ต้อง เปิดใจ เข้ามาเรียนรู้ ให้ได้ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ที่เหมาะสม พร้อมทั้ง มีทั้งพื้นฐาน ความรู้เดิม และหาองค์ความรู้เพิ่มเติม จากการเรียนในรายวิชา กระตือรือล้น ใส่ใจ เปิดใจ พร้อมปรับมาใช้ได้กับชีวิตประจำวันและ มีนวัตกรรรม การสร้างความคิดใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ได้ ในการทำงานในสายวิชาชีพทางด้านลจิสติกส์. สำคัญ คือ ความรู้ พร้อมคู่คุณธรรม อาจารย์ พร้อม ที่จะแนะนำ และพร้อมเป็นที่ปรึกษา ตลอดการศึกษาและ เป็นกำลังใจให้ ตลอดไป